Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vitesföreläggande hade vunnit laga kraft – målet återvisas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Förvaltningsprocess, Övrig fastighetsjuridik