Om bevisbördans placering, med Magnus Widebeck

Magnus Widebeck går i sin nyhetssändning igenom den praktiska frågan kring bevisbördans placering. Han resonerar kring ett fiktivt antagande och går sedan in på hovrättsmål i frågan. Vidare går han in på en HD dom gällande beviskravet i tvistemål.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp