Om förutsättningar för prövningstillstånd i hovrätt, med Magnus Widebeck

I ljuset av ny praxis, och en ny SOU, behandlas förutsättningar för prövningstillstånd i hovrätt genom ändringsdispens, granskningsdispens och prejudikatdispens.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp