Om tappande parts ansvar för rättegångskostnader, med Magnus Widebeck

Sändningen behandlar tappande parts ansvar för rättegångskostnader. Fokus är på tre frågor. 1. Att bara vinna delvis kan visa sig vara en Pyrrhus-seger. Två nya hovrättsfall får illustrera. 2. Om en part vinner en överklagad preliminärfråga och hovrätten för den frågan fördelar ansvaret för rättegångskostnader på ett visst sätt, men motparten sedan vinner i sak, 3. Ska lagt kort ligga eller ska tingsrätten fördela om hovrättskostnaderna? Svea hovrätt har nu besvarat den frågan. Risken för ansvarsgenombrott i s.k. processbolag tydliggörs i ett nytt hovrättsfall.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms