Köp nu

Om tappande parts ansvar för rättegångskostnader, med Magnus Widebeck

Sändningen behandlar tappande parts ansvar för rättegångskostnader. Fokus är på tre frågor. 1. Att bara vinna delvis kan visa sig vara en Pyrrhus-seger. Två nya hovrättsfall får illustrera. 2. Om en part vinner en överklagad preliminärfråga och hovrätten för den frågan fördelar ansvaret för rättegångskostnader på ett visst sätt, men motparten sedan vinner i sak, 3. Ska lagt kort ligga eller ska tingsrätten fördela om hovrättskostnaderna? Svea hovrätt har nu besvarat den frågan. Risken för ansvarsgenombrott i s.k. processbolag tydliggörs i ett nytt hovrättsfall.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp