Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Prop 2015/16:39 En modernare rättegång II

I det här avsnittet pratar Emilia Lundberg om framtiden - hon går igenom lagändringar som är på gång.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp