Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Två nya HD avgöranden om ställande av säkerhet för rättegångskostnader och skiljenämndskostnader

I det här avsnittet tar Widebeck upp två nya avgöranden från HD. Först ett beslut som rör en utländsk kärandes skyldighet att ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader. Därefter en dom som rör skyldigheten för parterna i ett skiljeförfarande att ställa säkerhet för kostnaderna för skiljenämnden.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms