Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Miljörättens sanktionssystem

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsbalkens regler om företagsbot liksom förverkande regler av vinning av brott. Andra sanktionsformer är den för miljörätten anpassade sanktionsformen , miljösanktionsavgiften och den i särklass vanligaste sanktionsformen vitesföreläggandet. Rubenson tar upp de väsentliga rättsfall som gäller vid de olika sanktionsformerna.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms