Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

HD:s beslut om produktansvarslagens tillämplighet på dricksvatten

I det här avsnittet i miljörätt går Joel Mårtensson och Daniel Kolm igenom ett beslut från HD. Frågan gällde om dricksvatten skulle anses vara en produkt i produktansvarslagen mening, vilket HD kom fram till att det är. Det innebär att leverantörer av dricksvatten – oftast kommunala bolag eller förvaltningar – nu har fått ett rent strikt ansvar för sin ”produkt”. HD:s beslut är intressant inte bara på grund av effekterna det kan få, utan också på grund av att HD:s domskäl är relativt kortfattade och att HD inte går särskilt djupt in på de många intressanta frågor som fanns i målet. Dessutom grundar HD sitt beslut på en rättsregel som går stick i stäv med etablerad praxis från EU-domstolen, vilket innebär att HD:s slutsats mycket väl kan visa sig vara felaktig och ett brott mot EU-rätten.

Daniel Kolm
Biträdande jurist
Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat