Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


HD:s beslut om produktansvarslagens tillämplighet på dricksvatten

I det här avsnittet i miljörätt går Joel Mårtensson och Daniel Kolm igenom ett beslut från HD. Frågan gällde om dricksvatten skulle anses vara en produkt i produktansvarslagen mening, vilket HD kom fram till att det är. Det innebär att leverantörer av dricksvatten – oftast kommunala bolag eller förvaltningar – nu har fått ett rent strikt ansvar för sin ”produkt”. HD:s beslut är intressant inte bara på grund av effekterna det kan få, utan också på grund av att HD:s domskäl är relativt kortfattade och att HD inte går särskilt djupt in på de många intressanta frågor som fanns i målet. Dessutom grundar HD sitt beslut på en rättsregel som går stick i stäv med etablerad praxis från EU-domstolen, vilket innebär att HD:s slutsats mycket väl kan visa sig vara felaktig och ett brott mot EU-rätten.

Daniel Kolm
Biträdande jurist
Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms