Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Undersökningsplikten enligt MB i samband med förvärv av fastighet – andrahandsansvaret

Det får anses vara en allmänt accepterad uppfattning att den som förvärvar en fastighet med insikt om att det på fastigheten har bedrivits miljöfarlig verksamhet får anses ha en skyldighet att undersöka, om det på fastigheten finns miljöfarliga ämnen. Hur långt sträcker sig undersökningsskyldigheten enligt miljöbalken; går den längre än jordabalkens regler? Det är den allmänna uppfattningen, men det finns nog anledning att numera rucka på den uppfattningen. Hur är det med den ovetande förvärvaren? Köparen har en undersökningsplikt enligt 10 kap. första stycket miljöbalken, och det är den undersökningsplikten som Rubenson berör i detta avsnitt.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat