Köp nu

Vad är "annan liknande störning" enligt 32 kap miljöbalken?

Advokat – utbildningsintyg

Vad är en "annan liknande störning" och vad gäller för skadeståndsansvaret enligt 32 kapitlet miljöbalken? Rubenson tar upp vilka skador som överhuvudtaget faller inom ramen för det 32 kapitlet och vilka skador som mer rör den allmänna skadeståndsrätten. Intressanta följdfrågor blir vid vilken domstol talan skall föras.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp