Köp nu

2018 års mest intressanta praxis från MÖD

Advokat – utbildningsintyg

Joel Mårtensson presenterar ett urval av 2018 års mest intressanta praxis från Mark- och miljööverdomstolen. Bland annat tar han upp rättsfall rörande strandskyddsdispenser, biotopskydd, miljökvalitetsnormer för vatten, artskydd, ansvar för föroreningar samt ersättningsfrågor. Ett matnyttigt avsnitt för dig som på ett snabbt sätt vill hålla dig uppdaterad på det viktigaste inom miljörättens utveckling.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp