Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Är miljöbalken ett hinder för bostadsbyggande?

Advokat – utbildningsintyg

Vad kan hända när en lagstiftning som plan- och bygglagen möter miljöbalken? Plan- och bygglagen handlar om användningen av mark och vatten för ändamål som bestämts av människan – ytterst av politiska församlingar. Miljöbalken handlar om att vårda miljön med kommande generationers intressen i fokus men samtidigt att hitta lämpliga avvägningar mellan att bevara och utveckla. Två olika tänkesätt som kan kollidera med varandra när miljöhänsyn ska vägas mot angelägen exploatering. Stefan Rubenson går igenom relevant praxis och vad som hänt under de 25 åren som gått sedan miljöbalken antogs och avslutningsvis svara på frågan; är miljöbalken ett hinder för bostadsbyggande?

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat