Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ny HD-dom om betalningsskyldighet för avtalsbrott vid avtalsförhållanden i flera led

I målet behandlade högsta domstolen dels frågan om entreprenörens rätt till skadestånd förutsatte att den hade betalat till den skadelidande, dels om ett i avtalet mellan entreprenören och underentreprenören intaget överlåtelseförbud förhindrade försäkringsbolagets talan mot underentreprenören. En fråga som uppkommer är om högsta domstolen nu vidgat möjligheterna att överlåta skadeståndskrav i entreprenadförhållanden? Jon Kihlman ger en gedigen genomgång och analys av rättsfallet.

Jon  Kihlman
Advokat

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom affärsjuridik
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat