Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Advokat – utbildningsintyg

Genomgång av ett nytt intressant lagförslag om grundlagsskadestånd, som syftar till att stärka skyddet för individens fri- och rättigheter. Förslagets innebörd är att det ska klargöras i lag att staten och kommunerna kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelser av regeringsformen. Fredrik Bergman redogör för den spännande konstitutionella rättsutvecklingen som lett fram till förslaget. Avslutningsvis en analys av utredningens förslag.

Fredrik Bergman Evans
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat