Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Advokat – utbildningsintyg

Genomgång av ett nytt intressant lagförslag om grundlagsskadestånd, som syftar till att stärka skyddet för individens fri- och rättigheter. Förslagets innebörd är att det ska klargöras i lag att staten och kommunerna kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelser av regeringsformen. Fredrik Bergman redogör för den spännande konstitutionella rättsutvecklingen som lett fram till förslaget. Avslutningsvis en analys av utredningens förslag.

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms