Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Ny HD-dom med viktig vägledning om uppsägning och hävning av avtal

Christina Ramberg tar upp ett nytt avgörande från Högsta domstolen rörande lokalhyresrätt, och fokuserar på domens betydelse för den allmänna avtalsrätten. Avgörandet innehåller viktig vägledning beträffande alla kommersiella avtal, särskilt långvariga sådana. Ramberg redogör för vikten av att använda rätt terminologi och reder ut begreppen uppsägning och hävning. Vidare går vi igenom kriterierna för beräkning av prisavdrag i långvariga relationer. Avslutningsvis en grundlig genomgång av väsentlighetskravet för hävning.

Christina Ramberg
Professor och jur. dr. vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp