Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ny HD-dom om rätt att få en påstådd kränkning prövad trots att motparten medgivit ersättning för kränkningen

Vi tar upp tre nya rättsfall, ett från Högsta domstolen och två från hovrätten. Högsta domstolen har prövat frågan om en parts rätt att få en påstådd kränkning av en rättighet prövad av domstol, trots att motparten har medgivit yrkad ersättning för kränkningen? I fall nummer två prövas frågan om en borgenär har rätt att få sin gäldenär försatt i konkurs av svensk domstol, trots att gäldenären, som har egendom här, är utflyttad från Sverige? I det tredje avgörandet bevaras frågan om en svarande i ett förenklat tvistemål har rätt att få full ersättning för onödigt nedlagd rättegångskostnad, när käranden har stämt i stället för att först lägga fram bevisning om sin rätt. Tre intressanta fall som Magnus Widebeck kommenterar och analyserar.

Magnus Widebeck
Sveriges dispaschör, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat