Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Ny praxis värdeöverföringar och kapitalbrist

Advokat – utbildningsintyg

Värdeöverföringar och kapitalbrist är ett högaktuellt område då många bolag har ekonomiska svårigheter. Regelkomplexet ställer till många tillämpnings- och tolkningssvårigheter. Jessica Östberg redogör för två domar från Högsta domstolen som klargjort en del frågor. I den första domen är de huvudsakliga frågorna lovligheten av en vinstutdelning enligt 17:3 aktiebolagslagen, återvinning i konkurs och förutsättningarna att föra en fullgörelsetalan om bristtäckningsansvar i samma process som talan om återbäring. I den andra domen handlar det om hur nettoförsäljningsvärdet ska bestämmas vid beräkningen av eget kapital och bevisbörda och beviskrav. Vidare ett mål från Svea hovrätt om skadestånd för borgenär vid olovlig värdeöverföring. Avslutningsvis två domar som fått prövningstillstånd. Den första domen tar upp försvarlighetsprövningen och yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – aktieägarskyddsregeln. Den andra domen, som fått partiellt prövningstillstånd, tar upp påföljd vid brott mot låneförbudet – är uppsåtliga brott mot låneförbudet ett så kallat artbrott som ger fängelse?

Jessica Östberg
Docent och universitetslektor

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom affärsjuridik
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat