Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Två nya HD-domar om processhinder

Två intressanta rättsfall från högsta domstolen som belyser reglerna om processhinder. I den första domen var frågan om rättskraften av en dom på betalningsskyldighet avseende utfört arbete medför att det inte är möjligt att väcka en ny talan och yrka prisavdrag för att det varit fel på arbetet. Det andra avgörandet avser ekonomisk familjerätt. Var det en tillåten taleändring när bröstarvingarna efter två avlidna makar först baserade sitt yrkande på arvet efter den efterlevande maken och sedan justerade det så att det rörde arvet efter den först avlidne maken? Magnus Widebeck analyserar domarna.

Magnus Widebeck
Sveriges dispaschör, tidigare lagman och justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat