Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Nyheter inom avfallsrättens område

Advokat – utbildningsintyg

Två nya intressanta rättsfall tas upp. Det första från Mark- och miljööverdomstolen rörande avfall och gränsdragningen mellan begreppen verksamhetsavfall och hushållsavfall. Det andra från Växjö Tingsrätt som rörde frågan om när avfall upphör att vara avfall. Vidare tittar vi på de beslutade lagändringar som nyligen trätt i kraft och dels föreslagna lagändringar som väntas träda i kraft efter sommaren. Avslutningsvis kommenterar Joel Mårtensson EU-kommissionens nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat