Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Otillåtna avfallstransporter – nya och skärpta regler

Advokat – utbildningsintyg

Nya straffrättsliga regler om otillåten avfallstransport trädde i kraft den 1 augusti 2019. De skärpta reglerna om straff för otillåtna avfallstransporter återfinns i miljöbalken. Stefan Rubenson ger en grundlig genomgång av de nya reglerna samt innehållet i propositionen ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp