Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Praxis från MÖD första halvåret 2019

Advokat – utbildningsintyg

Joel Mårtensson summerar, kommenterar och analyserar praxisutveckling från Mark- och miljööverdomstolen under det första halvåret 2019. Tre extra intressanta avgöranden är mål om; avvägningen mellan olika riksintressen, frågan om huruvida enskilda är berättigade att åberopa tredjemansintressen och vilka omständigheter ska beaktas vid fördelningen av ansvaret verksamhetsutövare emellan.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms