Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Preskription i miljörätten

Advokat – utbildningsintyg

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tillämpa de allmänna reglerna om fordringspreskription när fordran utgörs av ett krav på prestation? Stefan Rubenson ger en grundlig genomgång av preskriptionsreglerna där han tar upp miljöskadestånd, ersättningsregler, förorenade områden, strandskyddregler och plan- och bygglagen.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp