Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Rätten att överklaga ett förvaltningsbeslut till förvaltningsdomstol – varför är den inte självklar?

Advokat – utbildningsintyg

Europakonventionens krav på domstolsprövning innebär att många förvaltningsbeslut som tidigare inte fick överklagas alls, numera får överklagas till domstol. En fråga som återkommande har vållat problem vid rättstillämpningen är i vilket domstolssystem en sådan prövning ska ske: förvaltningsdomstol eller allmän domstol. Praxis på området är komplicerad och framstår i vissa delar som motstridig. Fredrik Bergman Evans redogör för fallet Anders Andersson och varför Högsta förvaltningsdomstolen bör klargöra rättsläget och inskärpa huvudregeln: förvaltningsbeslut ska prövas i förvaltningsdomstol.

Fredrik Bergman Evans
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat