Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Strikt ansvar eller ansvar för vållande – HD förtydligar sin praxis när det gäller skador på fastighet i omgivningen

Advokat – utbildningsintyg

Det färska målet från april i år gäller skadestånd enligt 32 kapitlet miljöbalken för skador som uppstått i samband med borrning för bergvärme. Frågan är om skadorna har uppkommit genom en störning som omfattas av 3 § första stycket 8 (annan liknande störning). I ett tidigare mål från förra året kom Högsta domstolen fram till en motsatt lösning, trots att omständigheterna var tämligen lika. Stefan Rubenson jämför de båda avgörandena och redovisar varför det blev strikt skadestånd i det ena målet men inte i det andra.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat