Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Två nya HD-domar om ersättning för viss rörelseskada och bevisbördan för culpa

Två domar från HD där den första visar hur en talan om ersättning för viss rörelseskada inte ska föras. Magnus Widebeck jämför med en äldre dom från HD som visar hur en sådan talan ska föras. För dig som ombud finns det här mycket att ta till sig. Den andra domen är ett nytt exempel på avgöranden där HD gynnar skadelidande vid fördelning av bevisbörda eller formulering av beviskrav. I domen anger HD vilken part som har bevisbördan för culpa när felaktiga uppgifter lämnats om pantsättning.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp