Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Coronas långtgående konsekvenser för arbetsgivare

Flera varsel har redan utlysts och oron växer inom flertalet branscher. Krisåtgärder genomförs på arbetsplatser efter snabb konsultation med jurister. Vilka blir de långtgående konsekvenserna för arbetsgivare? Och vilka åtgärder måste vara på plats för att hantera situationen långsiktigt?

Anneli Lönnborg
Advokat vid Advokatfirman Fylgia med gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Har även god erfa... Mer…

Spridningen av Coronaviruset (2019-nCoV) väcker många frågor, bl.a. kring hur arbetsgivare kan och bör agera i olika situationer. Blendow Lexnova håller detta extrainsatta online-seminarium med advokat Anneli Lönnborg för att försöka besvara några av de frågor som väckts i kölvattnet av Corona.

Ur innehållet

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivarens skyldighet att förhindra smittspridning
  • Hantering av frånvaro
  • Om smittad anställd smittat kollegor och kunder, vad göra?
  • Rätt att ändra i arbetsschemat med kort varsel pga. avbokningar
  • När kan permittering bli aktuell
  • Arbete hemifrån


Vem bör gå på seminariet?

HR, chefer, arbetsmiljöansvariga, arbetsgivare, jurister och advokater.


Intyg på 1,5 utbildningstimmar utdelas vid efterfrågan. Seminariet startar kl. 11.30.

Datum
Fredag 27 mars
Tid
11.00—13.00
Plats
Delta online via livestreaming
Delta online
Det går även att delta via live-länk