Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

IT-driftsutredningen – utkontraktering och dataskyddsfrågor

I del två i serien om IT-driftsutredningen får du förståelse för rättsläget avseende utkontraktering av IT-drift utifrån ett dataskyddsperspektiv. Misslyckad hantering av dataskyddsfrågorna kan leda till förlorad kontroll över personuppgifter vilket kan få stora konsekvenser. Säkerställ att ni känner till kraven för att kunna bedriva en säker och kostnadseffektiv verksamhet.

Johan Thörn
Partner vid edpLaw Advokatbyrå med fokus på arbetsrättsliga frågor. Bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förh... Mer…
Johan Sundberg
Advokat och delägare vid advokatbyrån DLA Piper. Leder byråns grupp för dataskyddsfrågor och har mångårig erfarenhet av att bistå ett stort antal svenska och... Mer…

Under seminariet får du en genomgång av vad man bör tänka på när man lägger ut IT-driften på en leverantör samt vilka rutiner och processer som behöver vara på plats. Dataskyddsspecialisterna Johan Sundberg och Johan Thörn berör särskilt kravställning på leverantören, hantering av incidenter, underleverantörer och frågan om tredjelandsöverföringar i ljuset av Schrems II-domen och amerikansk övervakningslagstiftning, t.ex. Cloud Act.

Ur innehållet:

  • Kravställning på leverantör av IT-drift utifrån ett dataskyddsperspektiv
  • Incidenthantering
  • Hantering av underleverantörer
  • Tredjelandsöverföringar i ljuset av Schrems II-domen och amerikansk övervakningslagstiftning, t.ex. Cloud Act
Datum
Fredag 26 mars
Tid
08.30—10.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.