Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Nya krav för dagvatten – möt etappmålen

Webbinarier live
Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Nya krav för dagvatten – möt etappmålen

Regeringen har meddelat nya etappmål för dagvatten och senast 2023 ska alla kommuner ha integrerat hållbar dagvattenhantering i planläggning av befintlig bebyggelse eller påtagliga förändringar i befintlig bebyggelse. Om antagna planer eller meddelade bygglov inte uppfyller kraven avseende dagvattenhantering kan planen eller bygglovet komma att hävas vid en överprövning eller överklagande.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl mer

Under detta seminarium går Johanna Lindqvist igenom de relevanta bestämmelserna för kommunens skyldigheter vid planläggning, hur markåtkomst för dagvattenanläggningar kan hanteras i detaljplan och vilka möjligheter som finns att reglera hantering av dagvatten i markanvisnings- respektive exploateringsavtal samt reglering av dagvattenhantering genom planbestämmelser. Du får också en uppdatering på praxis avseende dagvattenrelaterade frågor kopplade till planläggning.

Ur innehållet:

  • Genomgång av relevanta bestämmelser
  • Dagvattenhantering genom planbestämmelser  
  • Överprövning och överklagande av detaljplaner  
  • Hantering av markåtkomst för dagvattenanläggningar  

Följer advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning

Vill du delta på detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

2990kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand
Datum
Torsdag 18 mars
Tid
11.30—13.30

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet