Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Dialog och kontakter i offentlig upphandling – praktiska råd

Webbinarier live

Advokat – utbildningsintyg

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Dialog och kontakter i offentlig upphandling.pdf

2 MB

Dialog och kontakter i offentlig upphandling – praktiska råd

Advokat – utbildningsintyg

Under år 2022 har förutsättningarna för dialog i samband med offentlig upphandling förändrats med anledning av nya lagändringar och ny rättspraxis. Det finns stora möjligheter till dialog mellan offentliga beställare och (potentiella) anbudsgivare men många leverantörer vittnar om uteblivna leverantörsdialoger vid offentlig upphandling.

Viktor Hård af Segerstad
Advokat vid AG Advokat mer
Alice Grapp
Biträdande jurist vid AG Advokat mer

Under detta webbinarium behandlar Viktor Hård af Segerstad och Alice Grapp från AG Advokat vilka kontakter leverantörer och upphandlande myndigheter ska, bör och får ha, under och efter själva upphandlingsförfarandet. De diskuterar sekretessfrågor, ny rättspraxis och lagändringar på området.

Ur innehållet:

  • Förfarandereglerna enligt upphandlingslagarna gäller enligt huvudregeln först när en upphandling har påbörjats.
  • Det finns stora möjligheter till dialog, framför allt innan upphandlingen påbörjats genom t.ex. marknadsundersökningar, informationsmöten och RFI.
  • Leverantörer måste numera ställa frågor under upphandlingsförfarandet för att åstadkomma tydliga upphandlingsdokument och ofta för att ens kunna nå framgång vid en överprövningsprocess (ny rättspraxis). Offentliga beställare måste besvara frågorna som ställs.
  • Offentlighetsprincipen möjliggör för leverantörer att begära ut handlingar och anbud. Detta är viktigt både för att stärka leverantörers framtida anbud, för uppföljningen och kontrollen av upphandlingens genomförande samt för bedömningen av upphandlingens förenlighet med upphandlingsreglerna.

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig till såväl privat som offentlig sektor. Innehållet passar dig som är leverantör till offentlig sektor, bolagsjurist, upphandlare eller kommunjurist.

Vill du delta på detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

2990kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand
Datum
Torsdag 8 december
Tid
08.30—10.00

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet