Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Köp nu

Arbetsgivarens ansvar vid omorganisationer

Vilka möjligheter och skyldigheter har arbetsgivaren i samband med omorganisationer? Tobias Normann från Mannheimer Swartling redogör för gällande rätt och ger dig en större förståelse för flertalet utmaningar vid omplaceringar, turordningsreglerna mm.

Advokat Tobias Normann från Mannheimer Swartling redogör för arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter vid omplacering av personal. Dessutom får du praktiska verktyg att tillämpa vid en omorganisation, exempelvis i en situation då arbetsbrist råder.

Ur innehållet

  • Arbetsgivares omplaceringsrätt respektive omplaceringsskyldighet
  • Så undviker du vanliga fällor i samband med en omplacering
  • Vad som gäller vid arbetsbrist
  • Specialreglerna som begränsar omplaceringsrätten


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

1990kr

ex. moms

Köp