Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig


Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Digital närvaro vid huvudförhandlingen.pdf

1 MB

Digital närvaro vid huvudförhandlingen – nytt förslag till lagändring

Promemorian ”Några processrättsliga reformer i allmän domstol” innehåller förslag på ändring av rättegångsbalken som skulle innebära en möjlighet att delta på sammanträden i domstol via videolänk. Är digital närvaro lämplig vid huvudförhandling och hur upprätthålls rättssäkerheten?

Matilda Svernell
Advokat vid Merino Advokatbyrå
Rebecka Riismark
Advokat vid Merino Advokatbyrå

Under webbinariet diskuterar Matilda Svernell och Rebecka Riismark förslaget i promemorian vad gäller deltagande vid huvudförhandling på videolänk och lämpligheten i det. Kan rättssäkerheten upprätthållas om vissa aktörer inte närvarar fysiskt på plats? Har typ av sammanträde betydelse och är det någon skillnad att delta via videolänk i tvistemål respektive brottmål? Du får även en genomgång av hur en huvudförhandling går till – både i praktiken och enligt rättegångsbalkens regler.

Ur innehållet:

  • Förslag till ny lagstiftning ­– ändringar kring inställelse vid sammanträden/huvudförhandling
  • Upprätthålls rättssäkerheten med aktörers inställelse via videolänk till huvudförhandling i tingsrätt?
  • Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara med på videolänk vid sammanträde i tingsrätten?                   

Målgrupp:

Processande jurister och advokater, åklagare, domare, lagstiftande jurister, företagsledare, styrelseledamöter, bolagsjurister och affärsjurister. 

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

995kr

ex. moms

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand