Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Hävning av entreprenadavtal

Vilken skyldighet har entreprenören att avhjälpa eventuella garantifel efter hävning? Och under vilka förutsättningar är en hävningsgrund obefogad? Undvik ekonomiska konsekvenser vid hävning – och eventuella entreprenadtvister.

Peter Degerfeldt
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Med utgångspunkt i ett nytt rättsfall går advokat Peter Degerfeldt igenom förutsättningarna för hävning av entreprenadavtal. Här får du en god förståelse för vad som är viktigt att tänka på i samband med en hävning och vad som avgör hävningsgrundernas giltighet.

Ur innehållet  

  • Senaste praxis  
  • Hävning vid väsentligt kontraktsbrott 
  • Regleringen i AB 04/ABT 06 
  • Värderingsmetoder av utfört arbete 

Vem bör gå på seminariet?

Entreprenörer, beställare, fastighetsjurister och övriga som arbetar med entreprenadprojekt.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

2990kr

ex. moms

Köp