Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården – vad gäller.pdf

1 MB

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården – vad gäller?

Hantering av patientuppgifter är ett område som har fått stor uppmärksamhet av IMY inom ramen för sitt tillsynsarbete, både före och efter ikraftträdandet av GDPR. Utöver GDPR behöver vårdgivare och andra verksamheter som kommer i kontakt med patientuppgifter beakta reglerna inom hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

Fredrik  Eråker
Advokat vid edpLaw
Johan Sundberg
Advokat och partner vid edpLaw
Johan Thörn
Advokat och partner vid edpLaw

Under webbinariet reder Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker ut vilka regelverk som blir aktuella vid hantering av patientuppgifter. Särskilt fokus på rättsliga grunder och undantag, tillåtna ändamål, säkerhet för personuppgifter, sekretess och ansvarsroller. Du får en genomgång av senaste praxis och tillsynsbeslut inom hälso- och sjukvården som rör personuppgifter, inte minst kammarrättens dom i den uppmärksammade 1177-läckan.

Ur innehållet:

  • Vilka regler som behöver följas vid hantering av patientuppgifter
  • Hur reglerna kopplat till patientuppgifter förhåller sig till varandra
  • Kammarrättens dom i 1177-målet
  • Praktiska tips och råd för att underlätta laglig användning av patientuppgifter 

Målgrupp:

Bolagsjurister, dataskyddsombud, dataskyddsspecialister, advokater och jurister med inriktning mot dataskydd samt IT-chefer.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand