Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Att processa mot myndigheter om sanktions- och förbudsbeslut

Se till att du vet hur man försvarar sig mot tillsynsmyndigheter vid tillsynsärenden och efterföljande processer. På senare år har sanktionerna för överträdelser skärpts, exempelvis har Integritetsskyddsmyndigheten rätt att utfärda reprimander och sanktionsavgifter på upp till 4% av organisationens globala årsomsättning ­– under 2020 beslutade IMY om 140 miljoner i sanktionsavgifter.

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Myndigheter har möjligheter att utfärda långtgående sanktioner i form av exempelvis försäljningsförbud och olika former av ålägganden varför det är viktigt för privata företag att tillvarata sina rättigheter och kunna argumentera för att exempelvis få en muntlig förhandling. Under detta webbinarium går advokat Henrik Bengtsson vid Advokatfirman Delphi igenom hur du bör agera i processer med tillsynsmyndigheter, lägga upp processtaktik i förvaltningsprocesser och argumentera för att begränsa förbud, förelägganden och sanktionsavgifter.

Ur innehållet:

  • De allmänna förvaltningsrättsliga principerna som myndigheter är skyldiga att följa – självständighet, utredningsansvar, motiveringsskyldighet, kommunikationsskyldighet och proportionalitetsprincipen
  • Omprövning av myndighetsbeslut
  • Hantering av vaga förbud och förelägganden från myndigheter
  • Taktiska överväganden vid överklagande av myndighetsbeslut. Processföringen inför förvaltningsdomstolarna och särskilt om muntlig förhandling
  • Proportionalitetsprincipen och det lindrigaste ingreppets princip

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand