Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig


Strandskydd och detaljplan – viktiga avväganden

Strandskyddet kan i många fall vara en påtaglig inskränkning i markägares rätt att fritt disponera över sin fastighet. Den som inte är ajour riskerar att investera både tid och pengar i projekt som sedermera inte blir verklighet. Lär dig hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av reglerna i miljöbalkens 7 kapitel om strandskydd och hur du bäst för din talan om det blir aktuellt med en överprövning av frågan om strandskyddsdispens..

Johanna Lindqvist
Advokat på Agnes Advokatbyrå

Under det här webbinariet får du en överblick av hur reglerna om strandskydd samspelar med plan- och bygglagen. Dessutom behandlas ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen på området. Efter genomfört seminarium har du god förståelse för vilka rättsliga avväganden man som fastighetsägare, kommun eller annan part i processen behöver känna till inför planering av projekt inom strandskyddade områden. 

Ur innehållet:

  • Ny praxis från MÖD & HFD 
  • Strandskyddsdispens 
  • Upphävande av strandskydd  
  • Begränsningen av plan- och bygglagen 
  • Skadeståndsfrågor 


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms