Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Uppsägning av lokalhyresavtal

Hyreslagens regler om uppsägning är komplicerade och det är lätt att begå misstag. Ett otydligt hyreskontrakt kan medföra både rättsliga och ekonomiska konsekvenser för hyresvärden. Vilka formkrav måste uppfyllas för att en uppsägning i förtid ska vara giltig?

Marita Gröndahl
Advokat vid Advokatfirman Delphi

Välkommen till ett seminarium där advokat Marita Gröndahl går igenom hur hyresvärdar som ska säga upp ett lokalhyresavtal bör gå tillväga för att undvika ersättningsskyldighet. Efter genomfört seminarium har du bättre kunskap om hur tidig uppsägning av lokalhyresavtal bör ske, vilka undantag som finns i jordabalken och hur fastighetsägaren därmed kan undvika ersättningskrav.  

Ur innehållet:

  • Uppsägning för upphörande och uppsägning för förtida upphörande
  • Uppsägning för villkorsändring – vanliga fallgropar
  • Hur ska hyresgästen agera för att kunna påräkna rätt till ersättning enligt hyreslagstiftningen.
  • Hur ska hyresvärden agera för att slippa betala ersättning till hyresgästen.


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

2990kr

ex. moms

Köp