Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Deserta frågor, kontaktförbudsfallet och tvångsmedel

För straffprocessuella tvångsmedel som beslag och husrannsakan har Högsta domstolens ståndpunkt att frågor som inte kan föranleda någon åtgärd inte heller kan vara föremål för prövning, inneburit en begränsning av den drabbades möjligheter att få besluten prövade av domstol. Denna begränsning kan i vissa fall leda till att svensk rätt inte lever upp till de krav som Europakonventionen uppställer. Mot bakgrund av ett nyligt avgörande från HD analyserar Mattias Hjertstedt hur denna problematik skulle kunna lösas av rättsliga aktörer.

Mattias Hjertstedt
Jur. dr och universitetslektor vid Umeå universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.