Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förlängd tid för efterbeskattning vid skattebrott

Omprövning efter tvåårsfristen till nackdel för den beslutet gäller får enligt huvudregeln meddelas inom sex år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. I vissa situationer kan dock sexårsfristen förlängas. Börje Leidhammar uppmärksammar en ofta förbisedd regel, som medger att Skatteverket efter sexårsperioden kan meddela beslut om efterbeskattning vid skattebrott.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.