Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förtida upphörande av hyresavtal

Under vilka förutsättningar kan hyresvärd respektive hyresgäst säga upp hyresavtal till omedelbart upphörande eller annars i förtid? Rune Thomsson går igenom olika typfall och motsvarande regler i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, samt redogör för aktuella lagförslag – till exempel införande av nya förverkandegrunder.

Rune Thomsson
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp