Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan, trots att ett skiljaktigt justitieråd anser att kravet på ”tydligt återkallelseförbehåll” inte är uppfyllt, göra det enklare för socialnämnderna att avsluta placeringar av barn och unga i förtid. Titti Mattsson ger sin analys.

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp