Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Frågan om resning i mål om efterbeskattning och skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat beslut angående en ansökan om resning, med hänvisning till ny bevisning och rättstillämpning i strid med lag – sedan kammarrätten kommit fram till oförenliga slutsatser i olika mål, trots identiska förhållanden. Börje Leidhammar redogör för beslutet, som ger värdefull vägledning och speglar en viktig skillnad beträffande efterbeskattning och skattetillägg när det gäller det så kallade ursäktlighetskravet.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.