Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Legalitetsprincipen i skatterätten – lägesrapport från rättstillämpningen

I flera förvaltningsdomstolar pågår för närvarande mål om tolkning och tillämpning av legalitetsprincipen – att den offentliga makten ska utövas under lagarna och att lagtexten är den primära rättskällan. Hur tillämpas principen när det gäller exempelvis SINK-beskattning av tjänstepension, och i förhållande till förarbeten? Börje Leidhammar ger sin analys mot bakgrund av en upphävd lag – som ändå delvis fortsatt ska gälla, och vikten för skattskyldiga att kunna förutse konsekvenserna av sina rättshandlingar.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.