Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya avgöranden på fastighetsbeskattningsområdet

I augusti månads expertkommentar i skatterätt behandlar Ulla Werkell två frågor som båda är av betydelse för fastighetsföretag men där det dessvärre råder en viss osäkerhet om hur gällande lagstiftning ska tolkas. Det ena fallet avser ett ställningstagande från Skatteverket avseende det utvidgade reparationsbegreppet och det andra ett avgörande från Skatterättsnämnden gällande handel med fastigheter, båda från sommaren 2016.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp