Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Salivprovsfallet och legalitetskravet vid tvångsmedelsanvändning

För att straffprocessuella tvångsmedel – till exempel husrannsakan, beslag och tagande av salivprov – skall vara tillåtna krävs ofta att vissa legalitetskrav är uppfyllda. Vad innebär detta i praktiken, och vilka konsekvenser kan brister i lagstiftningen få för rättsliga aktörer? Mattias Hjertstedt ger sin analys mot bakgrund av ett färskt och delvis svårtolkat avgörande från Högsta domstolen, ytterligare ett HD-fall samt praxis från Europadomstolen.

Mattias Hjertstedt
Jur. dr och universitetslektor vid Umeå universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.