Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Skattetillägg och ansvar för skattebrott vid oriktig uppgift och komplettering

En uppgiftsskyldig som har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen, eller annars under förfarandet, kan därefter på eget initiativ komplettera med information rörande den beskattningsfråga som uppgiften avser. Är kompletteringen en rättelse i den mening som avses i skatteförfarandelagen, eller ska skattetillägg tas ut och ansvar för skattebrott utkrävas? Börje Leidhammar redogör för vad som gäller, mot bakgrund av ett ställningstagande från Skatteverket.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.