Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Underrättelseskyldighet i kommersiella entreprenader

Vad innebär, i praktiken, den underrättelseskyldighet som beställare och entreprenörer i kommersiella entreprenader har gentemot varandra, och vilka blir konsekvenserna om part bryter mot denna del av samverkans- och samordningsreglerna? Vilken betydelse har det om AB 04/ABT 06 inte gäller mellan parterna? Johan Wingmark och Naalamiley Gångare Grede ger sin analys mot bakgrund av ett avgörande från Högsta domstolen.

Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Naalamiley Gångare Grede
Biträdande jurist vid AG Advokat

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom entreprenadrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.