Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Verkställighetsåtgärder i skatterätten

Vilka verkställighetsåtgärder ska Skatteverket vidta till följd av att domstol upphävt ett tidigare beslut från myndigheten och visat målet åter till Skatteverket för fortsatt handläggning? Den frågan, som är frekvent och berör många skattskyldiga, ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva, enligt ett beslut om prövningstillstånd från i somras. Börje Leidhammar analyserar kammarrättens överklagade dom och vilken betydelse ett kommande HFD-avgörande kan få.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.