Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

ADHD, autistiska drag, dyslexi och fibromyalgi inget hinder för jobb

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig arbetsrätt