Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Åklagare frias – politiska uttalanden skyddas av yttrandefriheten

Åklagare frias – politiska uttalanden skyddas av yttrandefriheten
Åklagaren fällde sina uttalanden inom ramen för en politisk debatt i kommunfullmäktige - ”ett forum där yttrandefriheten har en särskilt viktig funktion att fylla”.
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Tryck- och yttrandefrihet, Kommunalrätt, Legitimations- och disciplinärenden

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).