Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Åklagare frias – politiska uttalanden skyddas av yttrandefriheten

Åklagare frias – politiska uttalanden skyddas av yttrandefriheten
Åklagaren fällde sina uttalanden inom ramen för en politisk debatt i kommunfullmäktige - ”ett forum där yttrandefriheten har en särskilt viktig funktion att fylla”.
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Tryck- och yttrandefrihet, Kommunalrätt, Legitimations- och disciplinärenden