Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrad detaljplan stoppar tillsynsärende

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor